Kiểm kê tài sản nhà nước trong Hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày hỏi:04/05/2019

Xin chào Ban biên tập, tôi có thắc mắc về các trường hợp phải thực hiện kiểm kê tài sản nhà nước tại Cơ quan Bảo hiểm xã hội. Mong Ban biên tập giải đáp thắc mắc và xin cho biết căn cứ pháp lý cho giải đáp đó.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị trong hệ thống Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Quyết định 292/QĐ-BHXH năm 2012, kế toán tại các Cơ quan Bảo hiểm xã hội phải thực hiện kiểm kê tài sản trong các trường hợp sau:

   - Cuối kỳ kế toán năm, trước khi lập báo cáo tài chính;

   - Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc bán tài sản;

   - Xảy ra hỏa hoạn, lũ lụt và các thiệt hại bất thường khác;

   - Đánh giá lại tài sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn