Kinh phí Công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Ngày hỏi:11/05/2016

Công ty của em thành lập tháng 6-2015. Hiện tại, tính luôn cả giám đốc và phó giám đốc là 6 người, mà theo luật thì kết nạp Công đoàn không bao gồm giám đốc và phó giám đốc nên số lượng nhân viên 4 người sẽ không đủ điều kiện thành lập Công đoàn. Mong luật sư xem xét cách tính đóng kinh phí Công đoàn như thế này đã đúng chưa? Em xin cảm ơn! Mức lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của 4 nhân viên là 4.000.000 đồng, tổng cộng là 4.000.000 đồng x 4 người = 16.000.000 đồng. Mức lương đóng BHXH của giám đốc và phó giám đốc là 5.000.000 đồng x 2 người = 10.000.000 đồng. Như vậy, 16.000.000 đồng + 10.000.000 đồng = 26.000.000 đồng x 2% = 520.000 đồng. Mà công ty em thành lập từ tháng 6-2015 cho đến nay là tháng 2-2016 nên phải đóng là 520.000 đồng x 9 tháng = 4.680.000 đồng. Vậy tổng số tiền kinh phí Công đoàn mà công ty em phải nộp là 4.680.000 đồng có đúng không?

  Nội dung này được Tiến sĩ, luật sư Nguyễn Bình An tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 26, Luật Công đoàn năm 2012, tài chính Công đoàn gồm các nguồn thu sau đây:

   1. Đoàn phí Công đoàn do đoàn viên Công đoàn đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

   2. Kinh phí Công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động;

   3. Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ;

   4. Nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh tế của Công đoàn; từ đề án, dự án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

   Theo đó, Điều 4, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ban hành ngày 21-11-2013 quy định đối tượng đóng kinh phí Công đoàn theo quy định tại Khoản 2, Điều 26 Luật Công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức Công đoàn cơ sở, bao gồm:

   1. Cơ quan nhà nước (kể cả UBND xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

   2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

   3. Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

   4. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

   5. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

   6. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động Công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.

   7. Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

   Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH.


  Nguồn:

  Báo Lao Động Đồng Nai
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn