Làm ở doanh nghiệp và cán bộ xã được hưởng lương hưu thế nào?

Mẹ của bạn trước đây có thời gian làm việc 9 năm trong doanh nghiệp, sau đó có 12 năm làm cán bộ xã đều có tham gia BHXH đầy đủ. Khi nghỉ hưu, tiền lương hưu được tính bình quân suốt quá trình tham gia BHXH cả trong khu vực DN lẫn trong thời gian làm cán bộ xã, như vậy có đúng không?

  Nội dung này được Báo Lao Động tư vấn như sau:

  • Khoản 3, điều 20, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTB&XH quy định: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định theo khoản 3 Điều 62 của Luật BHXH và khoản 3 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

   Mức bình quân tiền lương = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định + Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương cho NSDLĐ quyết định

   Trong đó:

   a) Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bằng tích số giữa tổng số tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

   Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được tính theo quy định tại khoản 1 Điều này.

   b) Trường hợp NLĐ có từ 2 giai đoạn trở lên thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính như điểm a khoản này. Trong đó, tổng số tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định là tổng số các tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định của các giai đoạn.

   Do đó, việc cơ quan BHXH tính tiền lương hưu cho mẹ bạn theo mức bình quân tiền lương của hai giai đoạn tham gia BHXH là có cơ sở.


  Nguồn:

  Báo Lao Động
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn