Làm sao để được hưởng chế độ ốm đau?

Ngày hỏi:14/06/2013

Tôi công tác đến nay đã gần 20 năm và hầu như không phải nghỉ ốm. Cho đến ngày 25/3/2013 tôi đi khám bệnh và phát hiện bị lao phổi. Bệnh viện cho điều trị ngoại trú tại nhà và không tổ chức hội chẩn. Nghe nói tôi chỉ được hưởng chế độ ốm đau bình thường mà không được hưởng chế độ bệnh dài ngày do không có giấy ra viện và không có phiếu hội chẩn. Thời gian nghỉ ốm này cơ quan không trả lương, vậy tôi phải làm sao để được hưởng chế độ?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2.2 Mục 2 Phần II công văn số 481/BHXH-CSXH ngày 29/01/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định: Trường hợp người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày mà cơ sở y tế không phải hội chẩn theo quy định của Bộ Y tế thì Phiếu hội chẩn hoặc Biên bản hội chẩn của bệnh viện quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 8 Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 được thay bằng bản sao hồ sơ bệnh án thể hiện bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và xác nhận của cơ sở y tế nơi điều trị về thời gian người lao động nghỉ việc để điều trị.
   Như vậy, nếu không có Giấy ra viện hoặc Biên bản hội chẩn của bệnh viện, bạn sao hồ sơ bệnh án có xác nhận của cơ sở y tế nơi điều trị nộp cho cơ quan để được hưởng chế độ bệnh dài ngày theo quy định.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Tây Ninh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn