Làm việc bán chuyên trách ở cấp xã có được hưởng chế độ thai sản?

Ngày hỏi:09/09/2019

Theo quy định thì khi làm việc bán chuyên trách ở cấp xã thì có được nghỉ việc hưởng Chế độ thai sản không? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Làm việc bán chuyên trách ở cấp xã có được hưởng chế độ thai sản?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 30 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, có quy định:

   Điều 30. Đối tượng áp dụng chế độ thai sản

   Đối tượng áp dụng chế độ thai sản là người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này.

   Theo đó những đối tượng trên bao gồm:

   a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

   b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

   c) Cán bộ, công chức, viên chức;

   d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

   đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

   h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

   => Căn cứ quy định trên thì chế độ bảo hiểm xã hội loại trừ các đội tượng không được hưởng chế độ thai sản gồm người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Vậy nên, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không được hưởng chế độ thai sản.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn