Làm việc dưới 03 tháng không được đóng bảo hiểm y tế?

Ngày hỏi:25/02/2019

Tôi vừa mới ký hợp đồng lao động với một công ty vào tháng 01/2019 có thời hạn 02 tháng (vì chỉ là thời vụ) nhưng công ty có trích tiền để đóng bảo hiểm xã hội cho tôi. Nhưng tôi hỏi thẻ bảo hiểm y tế thì họ bảo tôi không thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm y tế nên tôi không có thẻ. Công ty nới vậy có đúng pháp luật không? Vì công ty có trích tiền của tôi để đóng bảo hiểm xã hội mà.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được phân thành các nhóm sau đây:

   - Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng;

   - Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng;

   - Nhóm do ngân sách nhà nước đóng;

   - Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng;

   - Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình;

   - Nhóm do người sử dụng lao động đóng;

   Trong đó, nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng bao gồm:

   - Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức.

   - Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì chỉ những người lao động làm việc trong doanh nghiệp theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên hoặc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì mới thuộc trường hợp phải tham gia bảo hiểm y tế.

   Đồng nghĩa, trường hợp người lao động làm việc trong doanh nghiệp theo hợp đồng lao động dưới 3 tháng thì không phải tham gia bảo hiểm y tế.

   Do đó: Đối với trường hợp bạn ký hợp đồng lao động với một công ty vào tháng 01/2019 có thời hạn 02 tháng với công việc theo hợp đồng là làm thời vụ, nên không thuộc trường hợp phải tham gia bảo hiểm y tế.

   Nên việc công ty không đóng bảo hiểm y tế và không cấp thẻ bảo hiểm y tế cho bạn là phù hợp với quy định hiện hành.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn