Làm việc hợp đồng tại xã có được tham gia bảo hiểm xã hội?

Ngày hỏi:28/02/2016
Cháu tôi được ký hợp đồng lao động với UBND xã để làm trong lĩnh vực quản lý xây dựng. Đã nhiều năm cháu vẫn chưa được đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Xã nói cũng đề nghị cho cháu được tham gia BHXH nhưng không được chấp nhận. Xin hỏi quy định về vấn đề này như thế nào?

  Nội dung này được Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa tư vấn như sau:

  • Theo Nghị định số 92 ngày 22-10-2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cũng như hướng dẫn tại điểm c mục 3 Công văn 2845 ngày 29-7-2014 của Bộ Nội vụ về việc vướng mắc trong thực hiện BHXH đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động có quy định: “Theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 thì ở cấp xã không có đối tượng là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. Đối với các trường hợp đã ký hợp đồng lao động với UBND trước đây, đề nghị BHXH Việt Nam thực hiện chế độ BHXH cho các đối tượng này như những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã”.


   Như vậy, cháu bà làm việc theo hợp đồng lao động tại cấp xã, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Cháu bà có thể tham gia BHXH tự nguyện theo quy định tại Khoản 4, Điều 2 Luật BHXH 2014


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn