Làm việc ở nơi có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn bao lâu thì được nghỉ hưu trước tuổi?

Ngày hỏi:12/08/2021

Cho hỏi, trường hợp làm việc ở nơi có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn bao lâu thì mới được nghỉ hưu trước tuổi?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Làm việc ở nơi có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn bao lâu thì được nghỉ hưu trước tuổi?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP có quy định về nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường, theo đó:

   Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

   1. Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

   b) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.

   Như vậy, theo quy định, người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi (nghỉ hưu trước tuổi) so với tuổi nghỉ hưu quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ nghỉ hưu
  Điều kiện nghỉ hưu
  Điều kiện nghỉ hưu sớm
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn