Làm việc ở nước ngoài đóng BHXH tự nguyện hay bắt buộc?

Ngày hỏi:14/04/2016
Chồng của bà Nguyễn Phương (TP. Hà Nội) hiện làm việc tại Hàn Quốc, đang đóng BHXH tự nguyện tại Việt Nam. Bà Phương hỏi, chồng của bà được tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện hay chuyển sang đóng BHXH bắt buộc?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các hợp đồng sau thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc:

   - Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

   - Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

   - Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc theo hình thức thực tếp nâng cao tay nghề.

   - Hợp đồng cá nhân.

   Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp chồng bà Phương nếu đi làm việc ở Hàn Quốc theo một trong các loại hợp đồng nêu trên thì từ ngày 1/1/2016 (thời điểm thi hành Luật BHXH số 58/2014/QH13) thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, không thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

   Theo Chinhphu.vn


  Nguồn:

  Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn