Lao động nam được nghỉ hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con

Ngày hỏi:23/06/2016

Lao động nam được nghỉ hưởng Chế độ thai sản khi vợ sinh con được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 34, Điểm a, Điểm b, Khoản 1 Điều 39 Luật BHXH: Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

   a) 05 ngày làm việc;

   b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

   c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

   d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

   Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

   Mức hưởng trợ cấp thai sản cho 01 ngày đối với các trường hợp nêu trên được tính bằng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản chia cho 24 ngày.Trường hợp đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì lấy mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH chia cho 24 ngày.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn