Lao động nam nghỉ việc hưởng chế độ thai sản có được hưởng nguyên lương?

Ngày hỏi:04/04/2016

Khi nam được nghỉ 5 ngày. Vậy có cắt lương 5 ngày không? Chế độ trả thế nào? Cám ơn.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tư vấn như sau:

  • 1. Chế độ thai sản

   Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ khi sinh con như sau: Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản là 5 ngày làm việc; 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc; Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

   2. Mức hưởng:

   Và theo điểm b khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mức hưởng chế độ thai sản một ngày của lao động nam (đối tượng được đề cập tại khoản 2 Điều 34 vừa trích dẫn ở trên) được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày. Trong đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc.

   Bên cạnh đó, theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về việc trợ cấp một lần khi sinh con: “… Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con”.

   3. Tại Khoản 1 Điều 3 Luật BHXH năm 2014 quy định BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Do đó, thời gian lao động nam nghỉ việc không được đơn vị sử dụng lao động trả lương để chăm sóc vợ nghỉ thai sản theo quy định sẽ do cơ quan BHXH chi trả chế độ thai sản để bù đắp phần thu nhập đã bị giảm hoặc mất.

   Mặt khác, theo quy định tại Điều 111, Điều 115, Điều 116 Bộ Luật Lao động năm 2012 thì các trường hợp lao động nghỉ việc hưởng nguyên lương thì không có quy định trường hợp như Bạn thắc mắc.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh An Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn