Lao động nam sinh tháng 12/1960 bắt đầu hưởng lương hưu từ khi nào?

Ngày hỏi:28/11/2020

Tôi sinh tháng 12/1960, không rõ theo quy định mới về tuổi nghỉ hưu thì từ khi nào tôi chính thức được hưởng lương hưu? Tôi là lao động nam, làm việc bình thường không phải làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 135/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) thì:

   Đối với lao động nam sinh tháng 12 năm 1960 và lao động nữ sinh tháng 12 năm 1965 làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020, thời điểm hưởng lương hưu là bắt đầu ngày 01 tháng 01 năm 2021.

   Như vậy, trong trường hợp anh là lao động nam, sinh vào tháng 12/1960, làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì thời điểm anh chính thức nghỉ hưu là kết thúc ngày 31/12/2020, bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2021.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn