Lao động nữ chết sau sinh con, chế độ thai sản giải quyết thế nào?

Ngày hỏi:15/05/2017

Bạn đọc số 098*** hỏi: Công ty tôi có nữ lao động sinh con xong hiện sức khỏe của người này rất yếu. Trường hợp nếu lao động này bị chết thì Chế độ thai sản (CĐTS) được giải quyết thế nào?

  Nội dung này được Báo Lao Động tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 10 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định: Trường hợp mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng hưởng CĐTS quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 34 của Luật BHXH và được hướng dẫn cụ thể như sau:

   a) Trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng CĐTS đối với thời gian còn lại của người mẹ. Mức hưởng CĐTS được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng CĐTS của người mẹ.

   b) Trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha được nghỉ việc hưởng CĐTS đối với thời gian còn lại của người mẹ. Mức hưởng CĐTS được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng CĐTS của người cha.

   c) Trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3, điều 31 của Luật BHXH mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng CĐTS cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Mức hưởng CĐTS được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đã đóng BHXH của người mẹ.

   d) Trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia BHXH nhưng người mẹ không đủ điều kiện quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3, điều 31 của Luật BHXH mà chết thì cha được nghỉ việc hưởng CĐTS cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Mức hưởng CĐTS được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng CĐTS của người cha.

   đ) Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng quy định tại điểm b và điểm d khoản này mà không nghỉ việc thì ngoài tiền lương vẫn được hưởng CĐTS. Mức hưởng CĐTS được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng CĐTS của người mẹ.

   e) Trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng CĐTS cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Mức hưởng CĐTS được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng CĐTS của người cha.

   g) Đối với trường hợp quy định tại các điểm b, d và e khoản này mà người cha đóng BHXH chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng CĐTS được tính trên cơ sở mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH.

   Do đó, việc hưởng CĐTS thế nào trong trường hợp lao động nữ của công ty bạn chết sau sinh còn phụ thuộc vào việc chồng của người đó có tham gia BHXH hay không.


  Nguồn:

  Báo Lao Động
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn