Lao động nữ sinh tháng 4/1972 hưởng lương hưu từ thời điểm nào?

Ngày hỏi:04/01/2021

Nhờ anh chị tư vấn giúp thời điểm hưởng lương hưu của mẹ em với ạ. Mẹ em làm nhân viên may mặc trong xí nghiệp may, được xác định là công việc bình thường, không nặng nhọc, nguy hiểm thì khi nào mẹ em được hưởng lương hưu? Mẹ em sinh ngày 02/4/1972.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021) thì:

   Kể từ ngày 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

   Đồng thời, Phụ lục I Lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường gắn với tháng, năm sinh tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP xác định lao động nữ sinh tháng 4/1972 thì bắt đầu hưởng lương hưu từ tháng 9/2030.

   Như vậy, trường hợp mẹ của bạn sinh tháng 4/1972 thì từ tháng 9/2030, mẹ bạn bắt đầu được hưởng lương hưu theo quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn