Lao động thử việc có được trả tiền BHXH

Ngày hỏi:17/01/2019

Trong quá trình phỏng vấn, tôi có nghe phòng nhân sự nói về việc khi người lao động thử việc thì công ty sẽ không đóng BHXH. Cho hỏi: Thời gian làm thử việc không phải đóng bảo hiểm xã hội thì có được trả một khoản tiền BHXH vào lương không? Cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 26 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

   1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

   Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này.

   2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.

   Như vậy, theo quy định này thì nội dung hợp đồng thử việc không gồm mục Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế như hợp đồng lao động. Trong thời gian thử việc thì người lao động không phải tham gia bảo hiểm xã hội.

   Tại Khoản 3 Điều 186 Bộ luật Lao động 2012 có quy định: Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.

   Khoản 10 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP quy định như sau:

   Phạt tiền người sử dụng lao động khi có hành vi không trả thêm một khoản tiền tương ứng với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm cho người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

   a) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

   b) Từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

   c) Từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

   d) Từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

   đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

   Như vậy, khi người lao động làm thử việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phải trả cho người lao động một khoản tiền lương tương đương với mức đóng BHXH. Nếu không thì người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định trích dẫn. Trên thực tế thì rất ít công ty thực hiện đúng nội dung này, do đó, người lao động cần nắm rõ quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi cho mình.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn