Lệ phí cấp GCN bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về TNDS đối với thiệt hại ô nhiễm dầu (CLC 1992)

Ngày hỏi:10/09/2019

Tôi có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu (CLC 1992). Xin hỏi: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận này là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Tiểu mục 2.8 Mục 2 Phụ lục II Quyết định 1617/QĐ-BGTVT năm 2019 (có hiệu lực từ 01/10/2019) quy định về lệ phí cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại ô nhiễm dầu (CLC 1992) là 100.000 đồng/Giấy chứng nhận.

   Liên quan đến chuyện bạn đề nghị cấp GCN trên, chúng tôi cung cấp thêm một số thông tin:

   Về thành phần hồ sơ:

   - Đơn đề nghị của chủ tàu theo mẫu;

   - Bản chính đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo đảm tài chính phù hợp với quy định của Công ước CLC 1992; trường hợp việc bảo hiểm có tái bảo hiểm thì chủ tàu phải nộp cả bản gốc giấy chứng nhận của tổ chức nhận tái bảo hiểm liên quan;

   Trường hợp đơn bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính, giấy chứng nhận tái bảo hiểm về trách nhiệm dân sự của chủ tàu được cấp dưới dạng dữ liệu điện tử, chủ tàu phải cung cấp địa chỉ chính thức, hợp pháp trang thông tin điện tử của tổ chức đã cấp để kiểm tra;

   - Bản sao (chụp) Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển.

   Về thời hạn giải quyết: Chậm nhất 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc và một số thông tin liên quan.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn