Luật bảo hiểm xã hội quy định quyền của người lao động

Theo luật bảo hiểm xã hội thì quyền của người lao động thì quy định như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo Điều 15 của Luật bảo hiểm xã hội thì quyền của người lao động được quy định như sau:
   1. Được cấp sổ bảo hiểm xã hội;
   2. Nhận sổ bảo hiểm xã hội khi không còn làm việc;
   3. Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời;
   4. Hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp sau đây:
   a) Đang hưởng lương hưu;
   b) Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng;
   c) Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp;
   5. Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội;
   6. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin quy định tại điểm h khoản 1 Điều 18; yêu cầu tổ chức bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin quy định tại khoản 11 Điều 20 của Luật bảo hiểm xã hội;
   7. Khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội;
   8. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn