Luật bảo hiểm xã hội và trách nhiệm của tổ chức công đoàn

Theo luật bảo hiểm xã hội thì quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

  • Theo Điều 11 Luật bảo hiểm xã hội thì quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn được quy định như sau:
   1. Tổ chức công đoàn có các quyền sau đây:
   a) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội;
   b) Yêu cầu người sử dụng lao động, tổ chức bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về bảo hiểm xã hội của người lao động;
   c) Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.
   2. Tổ chức công đoàn có trách nhiệm sau đây:
   a) Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với người lao động;
   b) Kiến nghị, tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội;
   c) Tham gia, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về bảo bảo hiểm xã hội.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn