Mã số hồ sơ thủ tục hành chính của Cổng Dịch vụ công của bảo hiểm xã hội

Ngày hỏi:08/12/2020

Mã số hồ sơ thủ tục hành chính của Cổng Dịch vụ công của bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào? Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mã số hồ sơ thủ tục hành chính của Cổng Dịch vụ công của bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 10 Quyết định 352/QĐ-BHXH năm 2020, cụ thể như sau:

   - Mã số hồ sơ thủ tục hành chính do Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tự động, được sử dụng thống nhất trong hoạt động giao dịch giữa các cơ quan BHXH, đơn vị với tổ chức, cá nhân và giữa các cơ quan BHXH với nhau.

   - Mã số hồ sơ thủ tục hành chính thể hiện trên Phiếu tiếp nhận và trả kết quả được sử dụng để tra cứu tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn