Mẫu đăng ký lại nơi KCB ban đầu

Ngày hỏi:17/11/2011

Tôi cần đăng ký lại nơi KCB ban đầu cho Công ty thì phải làm theo mẫu nào???. Thời gian áp dụng là đầu năm 2012

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Theo công văn số 664/BHXH-PT, ngày 29-11-2011, đối với người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc thì: - Đề nghị đơn vị tiến hành thủ tục điều chỉnh giảm số lao động từ tháng 12-2011 trở về trước (nếu có); cơ quan BHXH sẽ chuyển Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN tháng 12-2011 cho đơn vị; đơn vị đối chiếu (nhân thân, mức tiền lương, tiền công...)và chuyển trả về cơ quan BHXH trước ngày 20-12-2011 để gia hạn thẻ BHYT từ tháng 01 năm 2012. - Đối với trường hợp phát sinh tăng từ 01-12-2011 khi đơn vị lập biểu mẫu theo quy định (Mẫu 02a-TBH) thì cấp thẻ BHYT có giá trị từ 01-12-2011 đến 31-12-2011. - Đối với trường hợp phát sinh tăng từ 01-01-2012 đơn vị lập biểu mẫu theo quy định (Mẫu 02a-TBH) để cấp thẻ theo quy định không đưa vào Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN tháng 12-2011 để gia hạn thẻ BHYT. * Lưu ý: Không cấp thẻ năm 2012 cho các đối tượng chưa được đơn vị đăng ký tham gia BHXH bằng mẫu 02a-TBH.


  Nguồn:

  Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn