Máu và chế phẩm máu sử dụng trong khám chữa bệnh thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả

Ngày hỏi:20/12/2019

Tôi được biết khi tham gia bảo hiểm y tế thì một số thuốc và chế phẩm y tế sẽ thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Máu và chế phẩm máu thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả gồm những thuốc nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Máu và chế phẩm máu sử dụng trong khám chữa bệnh thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả
   (ảnh minh họa)
  • Máu và chế phẩm máu thuộc phạm vi bảo hiểm y tế chi trả gồm những thuốc quy định tại Phụ lục 01 Thông tư 30/2018/TT-BYT, cụ thể như sau:

   STT Tên hoạt chất Đường dùng, dạng dùng Hạng bệnh viện

   11.3. Máu và chế phẩm máu

   457

   Albumin

   Tiêm truyền

   +

   +

   +

   458

   Albumin + immuno globulin

   Tiêm truyền

   +

   +

   459

   Huyết tương

   Tiêm truyền

   +

   +

   +

   460

   Khối bạch cầu

   Tiêm truyền

   +

   +

   +

   461

   Khối hồng cầu

   Tiêm truyền

   +

   +

   +

   462

   Khối tiểu cầu

   Tiêm truyền

   +

   +

   +

   463

   Máu toàn phần

   Tiêm truyền

   +

   +

   +

   464

   Phức hợp kháng yếu tố ức chế yếu tố VIII bắc cầu (Factor Eight Inhibitor Bypassing Activity - FEIBA)

   Tiêm truyền

   +

   465

   Yếu tố VIIa

   Tiêm

   +

   +

   466

   Yếu tố VIII

   Tiêm truyền

   +

   +

   +

   467

   Yếu tố IX

   Tiêm truyền

   +

   +

   468

   Yếu tố VIII + yếu tố von Willebrand

   Tiêm truyền

   +

   +

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn