Mới nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp có được chuyển nơi nhận không?

Ngày hỏi:04/08/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì trường hợp đã nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp có được chuyển nơi nhận không? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, có quy định:

   - Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

   - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của người lao động, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đến theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

   + Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;

   + Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;

   + Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

   + Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);

   + Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì trường hợp bạn chỉ mới nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp mà chưa được hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng nào nên bạn sẽ không thuộc trường hợp được chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn nhé. Bạn sẽ được chuyển nơi nhận nếu bạn đã hưởng trợ cáp thất nghiệp ít nhất được một tháng.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn