Một năm được ký bao nhiêu hợp đồng lao động?

Ngày hỏi:19/12/2019

Công ty tôi hiện nay có hợp đồng lao động thu nhập dưới 2 triệu trên tháng. Vậy 1 người có thể được ký hợp đồng lao động mấy lần trong năm và có phải tham gia BHXH không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • 1. Vấn đề ký hợp đồng.

   *Trường hợp: Hợp đồng của công ty ký với NLĐ là hợp đồng xác định thời hạn.

   Theo Khoản 2 Điều 22 Bộ Luật lao động 2012 quy định: Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

   Như vậy, nếu công ty bạn ký hợp đồng xác định thời hạn với NLĐ thì hai bên chỉ ký thêm 1 lần hợp đồng lao động xác định thời hạn, sau khi hợp đồng xác định thời hạn thứ 2 kết thúc mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

   Lưu ý: Hợp đồng xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

   *Trường hợp: Hợp đồng của công ty ký với NLĐ là hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

   Pháp luật không quy định về số lượng được ký hợp đồng lao động thời vụ trong 1 năm. Cho nên nếu công ty ký với NLĐ hợp đồng lao động là hợp đồng thời vụ thì 1 năm công ty có thể ký với NLĐ nhiều hợp đồng lao động.

   2. Vấn đề BHXH.

   Theo Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định đối tượng bắt buộc đóng BHXH như sau:

   "a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

   b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

   c) Cán bộ, công chức, viên chức;

   ..."

   Như vậy, nếu công ty ký với NLĐ hợp đồng không xác định thời hạn, xác định thời hạn => bắt buộc công ty, NLĐ đóng BHXH.

   Còn nếu, công ty với NLĐ hợp đồng ký hợp đồng mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng => Phải đóng BHXH (không đủ thời hạn đó thì không phải đóng BHXH).

   Nếu công ty ký với NLĐ hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng => Phải đóng BHXH theo quy định.

   Lưu ý: Theo quy định tại Thông tư 157/2018/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng quy định như sau:

   - Mức 4.180.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I;

   - Mức 3.710.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II;

   - Mức 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III;

   - Mức 2.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

   Như vậy, công ty ký hợp đồng lao động với NLĐ với mức lương 2.000.000 đồng là trái với quy định pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn