Một số quy định về đóng Bảo hiểm tự nguyện

Ngày hỏi:10/09/2015
Chúng tôi làm ở HTXNN có tham gia BHXH từ tháng 1/2003 đến tháng 1/2015. Chúng tôi đã nghỉ và đóng BHXH tự nguyện. Xin hỏi đến năm 2018 khi chúng tôi đủ tuổi nghỉ hưu nhưng số năm đóng BHXH lại chưa đủ (mới có 15 năm). Nếu chúng tôi đóng một lần cho những năm còn thiếu có được hưởng lương hưu khi đã đủ tuổi nghỉ hưu không? Nếu chọn mức 440.000đ/tháng để đóng cho những năm còn thiếu thì số tiền đóng cao hơn mức đóng này được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Căn cứ vào Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn về đóng BHXH tự nguyện quy định: Đối tượng đóng BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam, không thuộc diện áp dụng của Pháp luật về BHXH bắt buộc, bao gồm: - Người từ đủ 15 tuổi đến đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 đối với nữ. - Người đã đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ, đã có 15 năm đóng BHXH trở lên có nhu cần đóng BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH để hưởng chế độ hưu trí và tuất. Mức đóng BHXH hàng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện bằng tỷ lệ phần trăm đóng BHXH tự nguyện (X) với mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH của người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Tỷ lệ đóng BHXH: - Từ tháng 1/2008 – 12/2009 = 16% - Từ tháng 1/2010 – 12/2011 = 18% - Từ tháng 1/2012 – 12/2013 = 20% - Từ tháng 1/2014 trở đi = 22% Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH của người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn (gọi tắt là mức thu nhập tháng): Thấp nhất bằng lương tối thiểu chung, cao nhất bằng 20 lần lương tối thiểu chung. Mức thu nhập tháng = Lmin + m × 50.000 (đồng/tháng) - Lmin: Là mức lương tối thiểu chung. - m: Là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0 (do người tham gia lựa chọn). Phương thức đóng: Lựa chọn hàng tháng hoặc hàng quý hoặc 6 tháng một lần. Thời điểm phải đóng: - 15 ngày đầu tháng đối với phương thức đóng hàng tháng. - 45 ngày đầu quý đối với phương thức đóng hàng quý. - 3 tháng đầu đối với phương thức đóng 6 tháng một lần. Trường hợp đã đóng theo phương thức đóng hàng quý hoặc 6 tháng một lần, mà trong thời gian đó Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu chung thì không phải truy đóng số tiền chênh lệch so với mức lương tối thiểu mới. Từ quy định nêu trên bạn liên hệ với phòng Bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn phương án đóng BHXH tự nguyện cho đến khi đủ 20 năm đóng BHXH để hưởng chế độ hưu trí và tuất


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn