Mua BHYT tự nguyện ở bưu điện được không?

Ngày hỏi:06/08/2021

Xin chào, tôi muốn đăng ký mua BHYT hộ gia đình thì tôi đến bưu điện để mua có được không? Nhờ hướng dẫn, tôi cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 2 Quy định hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định 1599/QĐ-BHXH năm 2016 có quy định:

   Đại lý thu là tổ chức được cơ quan Bảo hiểm xã hội ký Hợp đồng Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, gồm: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; đơn vị sự nghiệp; tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức kinh tế.

   Công văn 3116/BHXH-BT năm 2017 về việc triển khai thu BHXH, BHYT qua hệ thống Bưu điện có quy định:

   Thực hiện Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 ...... BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:

   1. Phối hợp với Bưu điện tỉnh

   a) Tổ chức ký và thực hiện các nội dung tại hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT và cung ứng dịch vụ công theo các quy định tại Hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT và cung ứng dịch vụ công qua hệ thống bưu điện giữa BHXH Việt Nam với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (mẫu hợp đồng gửi vào mail các đơn vị) sau khi hiệu lực hợp đồng cũ hết hiệu lực. Trường hợp đã ký hợp đồng với bưu điện tỉnh theo Quyết định số 1599/QĐ-BHXH thì hai bên thống nhất lập phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung dịch vụ theo hợp đồng nguyên tắc số 80/2017/BHXHVN-BĐVN.

   .....

   => Theo quy định nêu trên thì bưu điện có thể thực hiện các dịch vụ về BHYT. Do đó, anh/chị có thể thực hiện việc mua BHYT tự nguyện theo hộ gia đình tại bưu điện địa phương mình.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn