Mức bình quân tiền lương để tính hưởng lương hưu hàng tháng

Ngày hỏi:04/06/2015
Tôi 65 tuổi, hưởng lương hưu từ năm 2010. Tôi có 449 tháng làm việc tại doanh nghiệp Nhà nước, 62 tháng làm việc tại một Công ty liên doanh và tham gia BHXH trước ngày 01.01.1995. Cơ quan bảo hiểm xã hội giải thích tôi được hưởng lương hưu bằng 75% của mức tiền lương bình quân đóng BHXH của 60 tháng cuối tại khu vực nhà nước và 62 tháng tại công ty liên doanh. Đề nghị Luật sư cho biết cơ quan bảo hiểm xã hội giải thích như vậy có đúng không?

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Minh Hải - Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

  • Luật sư Nguyễn Minh Hải - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

   Khoản 1 Điều 52 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2006, quy định: “Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%”.

   Trường hợp của ông, đã có 37,4 năm (449 tháng) tham gia BHXH tại doanh nghiệp Nhà nước, 5,1 năm (62 tháng) tham gia BHXH tại Công ty liên doanh, tổng số năm tham gia BHXH là 42,5 năm. Căn cứ quy định trên, ông được hưởng mức lương hưu hàng tháng bằng 75% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.
   Khoản 1 Điều 31 Nghị định 152/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22.12.2006 hướng dẫn thi hành Luật BHXH về BHXH bắt buộc, quy định mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH để tính lương hưu hàng tháng đối với người lao động tham gia BHXH trước ngày 01 tháng 01 năm 1995, vừa có thời gian tham gia BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, được tính bằng bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH chung của các thời gian đó. Trong đó mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tại đơn vị thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bằng bình quân các mức tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm (60 tháng) cuối trước khi nghỉ hưu.
   Căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp của ông, tham gia BHXH trước ngày 01.01.1995, vừa có thời gian tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian tham gia BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định. Do đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu hàng tháng đối với ông sẽ là tổng bình quân tiền lương, tiền công của 5 năm (60 tháng) cuối trước khi nghỉ việc ở đơn vị thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và bình quân tiền lương, tiền công của 62 tháng ở đơn vị thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.
   Do đó, cơ quan BHXH giải thích và chi trả tiền lương hưu hàng tháng như trên cho ông là đúng theo quy định của pháp luật BHXH.


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn