Mức chi khám bệnh, kiểm tra sức khỏe định kỳ của công chức BHXH công tác dưới 06 tháng

Ngày hỏi:25/02/2019

Chào ban biên tập, tôi có chút vấn đề như sau: Tôi mới về công tác tại đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội, sắp tới đơn vị tôi có chương trình khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho công chức, viên chức của ngành. Tuy nhiên, đơn vị tôi lại chia thành 02 đối tượng được khám sức khỏe là dưới 06 và đủ 06 tháng công tác trở lên. Tôi có chút thắc mắc là mức chi khám bệnh, kiểm tra sức khỏe định kỳ của công chức BHXH công tác dưới 06 tháng như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ tại Khoản 3 Điều 7 Quy chế chi tiêu nội bộ đối với đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1288/QĐ-BHXH năm 2012 về mức chi khám bệnh, kiểm tra sức khỏe định kỳ như sau:

   a) Thủ trưởng các đơn vị xem xét tổ chức khám bệnh, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho công chức, viên chức của đơn vị. Tùy điều kiện cụ thể của từng đơn vị để tổ chức việc khám sức khoẻ định kỳ theo hình thức khoán hoặc tập trung.

   b) Mức chi

   - Mức I: Tối đa không quá 02 tháng lương tối thiểu chung/người/năm cho công chức, viên chức có thời gian công tác tại đơn vị từ đủ 6 tháng trở lên.

   - Mức II: Tối đa không quá 01 tháng lương tối thiểu chung/người/năm cho công chức, viên chức có thời gian công tác tại đơn vị dưới 6 tháng.

   c) Thủ tục thanh toán

   - Trường hợp đơn vị tổ chức khám bệnh, kiểm tra sức khỏe định kỳ theo hình thức tập trung: Thanh toán theo hợp đồng khám bệnh, kiểm tra sức khoẻ định kỳ đã được ký với cơ sở y tế nhưng không vượt quá mức chi quy định tại Điểm b, Khoản 3 Điều này.

   - Trường hợp đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo hình thức khoán: Đơn vị căn cứ số công chức, viên chức có mặt tại đơn vị trong năm và mức chi theo quy định trên lập danh sách chi tiền có ký nhận của công chức, viên chức.

   Như vậy, mức chi khám bệnh, kiểm tra sức khỏe định kỳ đôi với công chức, viên chức có thời gian công tác tại đơn vị dưới 06 tháng tối đa không quá 01 tháng lương tối thiểu chung/người/năm.

   Trên đây là quy định về mức chi khám bệnh, kiểm tra sức khỏe định kỳ của công chức BHXH công tác dưới 06 tháng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn