Mức điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn 2018 - 2021

Ngày hỏi:09/11/2018

Tôi được biết đã có văn bản quy định về mức điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn 2018 - 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng. Vậy Ban tư vấn hãy cho tôi hỏi biết về mức điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn 2018 - 2021 cụ thể như thế nào? Cảm ơn!

Thanh Tâm - Đà Nẵng

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn 2018 - 2021
   (ảnh minh họa)
  • Mức điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn 2018 - 2021 được quy định tại Điều 3 Nghị định 153/2018/NĐ-CP về chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng, (có hiệu lực ngày 24/12/2018), theo đó:

   1. Lao động nữ quy định tại Điều 2 Nghị định này tùy thuộc vào thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu, mức lương hưu được điều chỉnh bằng mức lương hưu tính theo quy định tại khoản 2 Điều 56 hoặc khoản 2 Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 cộng với mức điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều này.

   2. Mức điều chỉnh được tính bằng mức lương hưu tính theo quy định tại khoản 2 Điều 56 hoặc khoản 2 Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu, cụ thể như sau:

   Thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội

   Tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu:

   Năm 2018

   Năm 2019

   Năm 2020

   Năm 2021

   20 năm

   7,27%

   5,45%

   3,64%

   1,82%

   20 năm 01 tháng - 20 năm 06 tháng

   7,86%

   5,89%

   3,93%

   1,96%

   20 năm 07 tháng - 21 năm

   8,42%

   6,32%

   4,21%

   2,11%

   21 năm 01 tháng - 21 năm 06 tháng

   8,97%

   6,72%

   4,48%

   2,24%

   21 năm 07 tháng - 22 năm

   9,49%

   7,12%

   4,75%

   2,37%

   22 năm 01 tháng - 22 năm 06 tháng

   10,00%

   7,50%

   5,00%

   2,50%

   22 năm 7 tháng - 23 năm

   10,49%

   7,87%

   5,25%

   2,62%

   23 năm 01 tháng - 23 năm 06 tháng

   10,97%

   8,23%

   5,48%

   2,74%

   23 năm 07 tháng - 24 năm

   11,43%

   8,57%

   5,71%

   2,86%

   24 năm 01 tháng - 24 năm 06 tháng

   11,88%

   8,91%

   5,94%

   2,97%

   24 năm 07 tháng - 25 năm

   12,31%

   9,23%

   6,15%

   3,08%

   25 năm 01 tháng - 25 năm 06 tháng

   10,91%

   8,18%

   5,45%

   2,73%

   25 năm 07 tháng - 26 năm

   9,55%

   7,16%

   4,78%

   2,39%

   26 năm 01 tháng - 26 năm 06 tháng

   8,24%

   6,18%

   4,12%

   2,06%

   26 năm 07 tháng - 27 năm

   6,96%

   5,22%

   3,48%

   1,74%

   27 năm 01 tháng - 27 năm 06 tháng

   5,71%

   4,29%

   2,86%

   1,43%

   27 năm 07 tháng - 28 năm

   4,51%

   3,38%

   2,25%

   1,13%

   28 năm 01 tháng - 28 năm 06 tháng

   3,33%

   2,50%

   1,67%

   0,83%

   28 năm 07 tháng - 29 năm

   2,19%

   1,64%

   1,10%

   0,55%

   29 năm 01 tháng - 29 năm 06 tháng

   1,08%

   0,81%

   0,54%

   0,27%

   3. Mức lương hưu sau điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều này là căn cứ để tính điều chỉnh ở những lần điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Điều 57 Luật bảo hiểm xã hội.

   Đối với lao động nữ quy định tại Điều 2 Nghị định này bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 thì thực hiện điều chỉnh lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều này trước, sau đó thực hiện được điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

   Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn