Mức đóng BHXH của người hoạt động không chuyên trách cấp xã là bao nhiêu?

Ngày hỏi:03/12/2018

Tìm hiểu quy định của pháp luật về các chính sách, chế độ của cán bộ, công chức cấp xã. Có thắc mắc sau tôi chưa nắm rõ mong sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể thắc mắc như sau: Mức đóng BHXH của người hoạt động không chuyên trách cấp xã là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức đóng BHXH của người hoạt động không chuyên trách cấp xã quy định tại Công văn 3479/LĐTBXH-BHXH năm 2018 về tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, cụ thể như sau:

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 89 của Luật Bảo hiểm xã hội thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn là mức lương cơ sở.

   Theo phản ánh của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 2880/BHXH-BT nêu trên thì việc một số địa phương đang thực hiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn dựa trên mức phụ cấp được hưởng mà khác với mức lương cơ sở (bằng 800.000 đồng/tháng; 0,9 lần hoặc 1,2 lần mức lương cơ sở) là chưa phù hợp với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

   Đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan chức năng ở địa phương để thực hiện việc đóng, thu bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội./.

   Như vậy, theo quy định trên thì mức đóng BHXH của người hoạt động không chuyên trách cấp xã là mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở theo quy định được thay đổi 6 tháng 1 lần, và mức lương cơ sở hiện tại tính từ 1/7/2018 là 1.390.000 đồng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn