Mức đóng BHXH của người lao động

Ngày hỏi:16/03/2016

Dạ chào anh (chị)! Cho em xin được hỏi cách tính tiền đóng BHXH của cá nhân thì: BHXH = Tiền lương đã trừ đi ngày nghỉ x 8% hay BHXH = Tổng lương(không trừ đi ngày nghỉ) x 8% Em xin chân thành cảm ơn ạ!

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tư vấn như sau:

  • Theo quy định trách nhiệm của người lao động hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất (Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH).

   Trường hợp người lao động thực hiện chế độ tiền lương do đơn vị quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động (HĐLĐ) (Khoản 2, Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH), cụ thể:

   Từ ngày 01/01/2016, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động.

   Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động.

   Mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nêu trên là mức lương trong thang, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật mà 02 bên thỏa thuận được ghi trong hợp đồng lao động.

   Phụ cấp lương dùng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN là các loại phụ cấp như: phụ cấp chức vụ, chức danh, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, phụ cấp thu hút và các khoản phụ cấp có tính chất tương tự.

   Các khoản bổ sung khác dùng làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN là các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

   Như vậy, theo các quy định nêu trên thì tiền đóng BHXH năm 2016 của người lao động = tiền lương ghi trong HĐLĐ * 8%.


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh An Giang
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn