Mức đóng BHXH thay đổi thế nào?

Ngày hỏi:15/10/2015
Theo phản ánh của ông Thái Hoàng Hà (TP. Hà Nội), Công ty của ông là Công ty sản xuất và tiền lương ghi trong hợp đồng lao động đối với người lao động bao gồm: Lương cơ bản + phụ cấp lương + lương sản phẩm/kinh doanh. Lương của bộ phận trực tiếp gồm: Lương cơ bản + phụ cấp lương + lương sản phẩm; Lương của bộ phận gián tiếp gồm: Lương cơ bản + phụ cấp lương (nếu có) + lương kinh doanh (nếu có). Ông Hà muốn biết, cách tính tiền lương làm căn cứ đóng BHXH đối với nhân viên tại Công ty của ông theo quy định của Luật BHXH số 58/2014/QH13 thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật BHXH số 58/2014/QH13, đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì từ ngày 1/1/2016, tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương. Từ ngày 1/1/2018, là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

   Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 85; Khoản 1 Điều 86 Luật BHXH số 58/2014/QH13 thì hàng tháng người lao động đóng bằng 8% mức tiền lương tháng; người sử dụng lao động đóng bằng 18% quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động. Như vậy, trường hợp người lao động có thay đổi mức lương hàng tháng thì đóng BHXH trên mức lương thay đổi đó và thông báo cho cơ quan BHXH để ghi sổ BHXH cho người lao động.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn