Mức đóng BHXH tự nguyện 2021

Ngày hỏi:13/01/2021

Tôi muốn mua BHXH tự nguyện, nhờ làm rõ giúp tôi: Mức đóng BHXH tự nguyện 2021 bao nhiêu? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức đóng BHXH tự nguyện 2021
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 87 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì:

   Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

   Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định 59/2015/QĐ-TTg quy định:

   Chuẩn nghèo: 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị (áp dụng cho giai đoạn 2016-2020).

   Mức lương cơ sở hiện nay là: 1.490.000 đồng/tháng.

   Căn cứ theo các quy định nêu trên thì mức thu nhập tối thiểu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 700.000 đồng/tháng và mức tối đa là 29.800.000 đồng/tháng.

   Như vậy, mức thấp nhất đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là 154.000 đồng/tháng và mức cao nhất là 6.556.000 đồng/tháng.

   Về phương thức đóng, người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

   - Đóng hằng tháng;

   - Đóng 03 tháng một lần;

   - Đóng 06 tháng một lần;

   - Đóng 12 tháng một lần;

   - Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

   - Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn