Mức đóng BHXH tự nguyện tối đa là bao nhiêu?

Ngày hỏi:14/09/2021

Người tham gia BHXH tự nguyện được tự lựa chọn mức đóng cho mình. Vây cho hỏi, mức đóng BHXH tự nguyện theo tháng của đối tượng này tối đa là bao nhiêu ạ? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH, có quy định về mức đóng BHXH tự nguyện theo tháng như sau:

   1. Mức đóng hằng tháng quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

   Mdt = 22% x Mtnt

   Trong đó:

   - Mdt: Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng.

   - Mtnt: mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn.

   Mtnt = CN + m x 50.000 (đồng/tháng)

   Trong đó:

   - CN: Mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn tại thời Điểm đóng (đồng/tháng).

   - m: Tham số tự nhiên có giá trị từ 0 đến n.

   Mức thu nhập tháng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

   Từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 12 năm 2020 mức đóng hằng tháng thấp nhất là 154.000 đồng/tháng; từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 4 năm 2016 mức đóng hằng tháng cao nhất là 5.060.000 đồng/tháng, từ tháng 5 năm 2016 trở đi mức đóng hằng tháng cao nhất là 5.324.000 đồng/tháng cho tới khi Chính phủ quy định mức lương cơ sở mới.

   => Như vậy, nếu lựa chọn đóng BHXH theo tháng thì mức đóng tối đa của bảo hiểm xã hội tự nguyện là không quá 20 tháng lương cơ sở, cụ thể

   Theo Nghị quyết 128/2020/QH14 và Khoản 2 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP thì chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở trong năm 2021, mức lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 đồng/tháng.

   => 20 tháng lương cơ sở = 20 x 1.490.000 = 29.800.000 đồng.

   Vậy nên, mức đóng BHXH tự nguyện theo tháng cao nhất là 29.800.000 đồng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn