Mức đóng BHYT của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND là bao nhiêu?

Ngày hỏi:16/05/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì mức đóng BHYT của đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 6 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT quy định về các đối tượng được ngân sách nhà nước mua BHYT bao gồm:
   ...

   6. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm

   Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì tiền đóng bảo hiểm y tế cho Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm sẽ do ngân sách nhà nước chi trả. Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND sẽ được tham gia BHYT miễn phí.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thẻ bảo hiểm y tế
  Đóng bảo hiểm y tế
  Bảo hiểm y tế bắt buộc
  Đại biểu Quốc hội
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn