Mức đóng BHYT của đối tượng hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn như thế nào?

Ngày hỏi:21/02/2015

Tôi là Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã. Cho tôi hỏi mức đóng BHYT của tôi hiện nay như thế nào?

  • Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-Cp ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm y tế quy định “Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng thuộc nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng gồm: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức; Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động

   Theo quy định tại Điều 13 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế thì người sử dụng lao động đóng 2/3, người lao động đóng 1/3”

   Vậy bạn thuộc đối tượng của người hoạt động không chuyên trách ở xã, bạn phải đóng BHYT hàng tháng từ ngày 1/1/2015 bằng : 1/3 x 4,5% tiền lương tháng của bạn.


  Nguồn:

  Trang thông tin tuyên truyền, Phổ biến pháp luật - Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Mức đóng BHYT
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn