Mức đóng BHYT đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc như thế nào?

Ngày hỏi:27/02/2015

Tôi là cán bộ công tác tại Hội Phụ nữ xã. Hiện nay tôi đã nghỉ việc và đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước. Cho tôi hỏi tôi đóng BHYT như thế nào? Mức đóng BHYT bao nhiêu ?

  • Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định: “Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước” thì được Ngân sách nhà nước đóng BHYT. Vì vậy bác không phải đóng BHYT.

   Theo quy định tại điểm e Điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế mức đóng BHYT hàng tháng đối với đối tượng cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước bằng 4,5% mức lương cơ sở. Như vậy, hiện nay hàng tháng ngân sách nhà nước sẽ đóng BHYT cho bác với số tiền là :

   4,5% x 1.150.000 đ= 51.750 đ


  Nguồn:

  Trang thông tin tuyên truyền, Phổ biến pháp luật - Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn