Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên mới nhất 2019

Ngày hỏi:16/03/2019

Xin cho hỏi: Sắp tới con tôi sẽ vào lớp 1 và không được hưởng bảo hiểm y tế miễn phí do nhà nước cấp nữa. Tới lúc đó cháu sẽ phải tham gia bảo hiểm y tế theo nhà trường và tôi phải đóng tiền. Tôi muốn hỏi tôi phải đóng cho bé bao nhiêu tiền bảo hiểm y tế ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP có quy định:

   "Điều 4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

   3. Học sinh, sinh viên."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì học sinh, sinh viên thuộc nhóm đối tượng được nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

   Mặt khác, Tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ-CP có quy định:

   "Điều 8. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

   1. Từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số đối tượng như sau:

   ...

   c) Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại khoản 3 và 4 Điều 4 Nghị định này."

   Như vậy: Căn cứ các quy định được trích dẫn trên đây thì học sinh, sinh viên sẽ được nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế.

   Mà theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên là 4,5% mức lương cơ sở.

   Suy ra, mức tiền đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên năm 2019 cụ thể như sau:

   - Đóng trước 01/7/2019:

   Theo quy định tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP thì mức lương cơ sở hiện nay là 1.390.000 đồng/tháng.

   Nên mức tiền đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên trước 01/7/2019 là: 62.550 đồng/tháng, tương ứng là 750.600 đồng/năm.

   Trong đó:

   + Học sinh, sinh viên đóng (70%): 525.420 đồng.

   + Nhà nước đóng (30%): 225.180 đồng.

   - Đóng sau ngày 01/7/2019 (dự kiến):

   Theo quy định tại Nghị quyết 70/2018/QH14 thì Quốc hội giao Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng (tăng thêm 100.000 đồng/tháng so với trước).

   Thời điểm thực hiện việc tăng mức lương cơ sở mới này bắt đầu kể từ ngày 01/7/2019.

   Do đó: Nhiều khả năng mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2019 sẽ là 1.490.000 đồng/tháng.

   Nên mức tiền đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên là: 67.050 đồng/tháng, tương ứng là 804.600 đồng/năm.

   Trong đó:

   + Học sinh, sinh viên đóng (70%): 563.220 đồng.

   + Nhà nước đóng (30%): 241.380 đồng.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn