Mức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Ngày hỏi:25/05/2016
Mức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện?

  Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

  • Mức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:

   - Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội 2014, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

   - Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

   Phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện:

   Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng sau đây:

   - Hằng tháng;

   - 03 tháng một lần;

   - 06 tháng một lần;

   - 12 tháng một lần;

   - Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định tại Điều này.


  Nguồn:

  Theo TinMới
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn