Mức đóng và phương thức đóng Bảo hiểm xã hội

Ngày hỏi:14/07/2014
Đề nghị Phòng Tư vấn pháp luật và Bạn đọc Báo Giáo Dục Việt Nam cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, tôi có được đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) vào sổ cũ không, mức đóng BHXH và mức hỗ trợ BHXH của công ty đối với người lao động của công ty được quy định như thế nào?(Phạm Thị Thu Trang)
  • Tiến sỹ, Luật sư Vũ Thái Hà - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội - trả lời:

   Trả lời: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành, người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên trong các doanh nghiệp là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

   BHXH bắt buộc bao gồm các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. Điều 91 Luật BHXH quy định mức đóng và phương thức đóng BHXH của người lao động như sau:

   1. Hằng tháng, người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này đóng bằng 5% mức tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%.

   2. Người lao động hưởng tiền lương, tiền công theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, hằng quý hoặc sáu tháng một lần.
   Điều 92 Luật Bảo hiểm xã hội quy định mức đóng và phương thức đóng BHXH của người sử dụng lao động như sau:
   1. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau: a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; trong đó người sử dụng lao động giữ lại 2% để trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ quy định tại Mục 1 và Mục 2 Chương III của Luật này và thực hiện quyết toán hằng quý với tổ chức bảo hiểm xã hội; b) 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; c) 11% vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 14%.

   Đồng thời, theo quy đinh của Luật BHXH, người lao động tham gia BHXH trên một sổ bảo hiểm xã hội duy nhất. Tại Điều 19 Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25-10-2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, có quy định về hồ sơ và thủ tục xác nhận thời gian tham gia BHXH đối với người lao động khi chấm dứt HĐLĐ.

   Cụ thể, về phía đơn vị, hồ sơ bao gồm: Văn bản đề nghị (mẫu D01b-TS); b) 2 bản danh sách người lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS). Về phía người lao động, hồ sơ bao gồm: Bản sao chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển, nghỉ việc hưởng chế độ hoặc HĐLĐ, hợp đồng làm việc vừa hết thời hạn; sổ BHXH; thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết).

   Như vậy, theo các quy định nói trên, đối chiếu với các thông tin bà đã cung cấp, bà có thể yêu cầu công ty cũ thực hiện thủ tục chốt sổ BHXH đồng thời, bà có thể tiếp tục đóng BHXH tại công ty mới theo số sổ BHXH đã được cấp. Mức đóng và phương thức đóng BHXH được thực hiện theo các quy định đã trích dẫn ở trên.

   Bài viết tại Báo Gíáo dục Việt Nam ngày 04/06/2014


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn