Mức hưởng bảo hiểm thai sản là bao nhiêu?

Ngày hỏi:04/05/2019

Tôi tên Đ.T.T.T, tôi đã mang thai được 6 tháng, tôi là lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn là 24 tháng tại công ty Supper Kid, với mức lương thực lãnh là 15tr và mức lương tham gia bảo hiểm xã hội trong 2 tháng đầu là 5.500.000 đồng, 5 tháng sau là 7.000.000 đồng, tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội được 7 tháng, tôi muốn hỏi mình sẽ được bao nhiêu tiền khi nghỉ Chế độ thai sản?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định về mức hưởng chế độ thai sản theo đó:

   - Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

   Căn cứ trường hợp của bạn thì khoản tiền bạn sẽ được nhận khi nghỉ chế độ thai sản sẽ là 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi bạn nghỉ việc như sau:

   Vậy số tiền bạn sẽ được hưởng là 7.000.000 đồng x 6 = 42.000.000 đồng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn