Mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng

Ngày hỏi:20/10/2015

Ông Lục Tú (tunhanluc0189@...) hỏi, hiện có văn bản nào quy định về việc người lao động nghỉ thai sản thì không được hưởng phụ cấp khu vực? Theo ông Tú, nếu quy định người lao động nghỉ sinh con không được hưởng phụ cấp là bất cập, bởi các đối tượng đi học Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ, Cao cấp lý luận chính trị… từ 1 tháng đến 2 năm, 3 năm vẫn được hưởng đủ lương bao gồm Hệ số lương, chức vụ, khu vực, thâm niên vượt khung, phụ cấp đứng lớp, phụ cấp công vụ (nếu làm cơ quan hành chính), trong khi đó nghỉ sinh con cũng là một nghĩa vụ và trách nhiệm thì lại không được hưởng các phụ cấp này.

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 5 Luật BHXH về nguyên tắc đóng BHXH thì mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng và có sự chia sẻ giữa những người tham gia.

   Khoản 1, Điều 94 Luật BHXH về tiền lương tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc quy định: “Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung”.

   Theo đó, tiền lương tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm phụ cấp khu vực.

   Đối chiếu với quy định trên, mức hưởng chế độ thai sản không có phụ cấp khu vực.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn