Mức hưởng BHYT

Ngày hỏi:15/07/2012

Người có thẻ BHYT (diện tham gia bắt buộc) khi đi khám chữa bệnh theo diện BHYT thì mức hưởng BHYT như thế nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn tư vấn như sau:

  • Theo luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành, người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh đúng quy định, quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB trong phạm vi được hưởng như sau:
   1. 100% chi phí đối với người có công với cách mạng; trẻ em dưới 6 tuổi; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân.
   2. 100% chi phí KCB tại tuyến xã.
   3. 100% chi phí KCB trong trường hợp tổng chi phí của một lần KCB thấp hơn 15% mức lương tối thiểu.
   4. 95% chi phí KCB đối với người hưởng lương hưu, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp MSLĐ hàng tháng; người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện KTXH khó khăn, đặc biệt khó khăn.
   5. 80% chi phí KCB đối với các đối tượng khác.
   6. Trường hợp tự chọn thầy thuốc, tự chọn buồng bệnh thì chỉ được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB theo giá dịch vụ hiện hành của nhà nước áp dụng cho cơ sở KCB đó và theo các mức hưởng nêu trên.


  Nguồn:

  TRANG THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn