Mức hưởng BHYT của người tham gia kháng chiến theo mã KC4 là bao nhiêu?

Ngày hỏi:23/03/2019

Bố tôi từng tham gia kháng chiến chống Mỹ giai đoạn trước năm 1975, trước đây bố tôi được cấp mã BHYT KC2, tuy nhiên hiện nay bố tôi lại được đổi thành mã KC4. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì mức hưởng BHYT của người tham gia kháng chiến theo mã KC4 là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Tiết 2.2 Điểm 2 Công văn 4996/BHXH-CSYT năm 2018 thì:

   "- Đổi mức hưởng trên thẻ từ mã 2 sang mã 4 cho đối tượng người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP (có mã đối tượng KC), nhưng không phải là đối tượng Cựu chiến binh quy định tại Khoản 4, Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP."

   Theo quy định trước đây thì đối tượng người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc với mã KC sẽ được thanh toán 100% chi phí KCB. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì:

   “Điều 14. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế

   1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

   g) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác”

   Như vậy, người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc được cấp thẻ bảo hiểm y tế do ngân sách Nhà nước đóng. Theo quy định mới của Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì mức hưởng BHYT đối với người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc chỉ còn 80% chi phí KCB.

   Trên đây là mức hưởng BHYT của người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn