Mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh trái tuyến từ năm 2021

Ngày hỏi:15/11/2019

Mình đọc đâu đó có nghe nói về vấn đề: Từ ngày 1/1/2021 khi khám BHYT trái tuyến vẫn được hưởng 100%. Điều này có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định về:

   Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

   a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

   b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

   c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

   Như vậy, từ ngày 1/1/2021 khi khám chữa bệnh trái tuyến tỉnh thì người tham gia sẽ được hưởng 100% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng trên thẻ BHYT đối với từng đối tượng. Có nghĩa là nếu khi khám chữa bệnh trái tuyến trung ương thì vẫn trả 40% chi phí điều trị nội trú.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn