Mức hưởng chế độ thai sản được xác định trước hay sau khi nâng lương?

Ngày hỏi:16/01/2019

Cho mình hỏi là trước đó cho đến tháng 10/2017 Hệ số lương của mình là 2.1 và qua 1/11/2017 thi nâng lương Lên hệ số 2.41 cho đến ngày 21/5/2018 thì mình sinh con. Từ khi nâng lương cho đến khi sinh con là đã được gần 7 tháng. Vậy cho mình hỏi Chế độ thai sản của mình sẽ được tính theo hệ số mới hay hệ số cũ ạ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

   "1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

   a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;"

   Như bạn trình bày là bạn được nâng lương lên hệ số 2.41 được gần 07 tháng thì sinh con. Theo quy định trên thì mức hưởng chế độ thai sản là 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp này phải xác định thời gian bạn nghỉ việc hưởng chế độ thai sản là khi nào? Lấy thời gian đó tính bình quân tiền lương của 06 tháng trước khi nghỉ việc.

   Trên đây là nội dung tư vấn về mức hưởng chế độ thai sản sau khi nâng lương.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn