Mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con, nhận nuôi con nuôi?

Ngày hỏi:23/06/2016

Mức hưởng Chế độ thai sản khi sinh con, nhận nuôi con nuôi được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 38, Điều 39 Luật BHXH:

   - Mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con, nhận nuôi con nuôi: bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nhân với số tháng được nghỉ việc do sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

   - Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn