Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật tại cơ sở tập trung từ 1/7/2020

Ngày hỏi:11/12/2019

Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật tại cơ sở tập trung từ 1/7/2020 là bao nhiêu? Văn bản nào quy định vấn đề này?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 52 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

   Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật

   1. Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày.

   2. Mức hưởng một ngày bằng 25% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình; bằng 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung.

   Như vậy, mức dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật tại cơ sở tập trung một ngày bằng 40% lương cơ sở. Từ 1/7/2020 lương cơ sở là 1.6 triệu đồng, do đó mức hưởng trong trường hợp này là 640.000 đồng/ngày.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn