Mức hưởng lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện

Ngày hỏi:06/07/2016

Mức hưởng lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện được tính như thế nào ?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Bạc Liêu tư vấn như sau:

  • Mức lương hưu hằng tháng:
   - Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. Ngoài ra, người hưởng lương hưu hằng tháng còn được hưởng bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo đảm.
   - Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu: Người đủ điều kiện hưởng lương hưu, nếu đóng bảo hiểm xã hội trên 30 năm đối với nam, trên 25 năm đối với nữ, thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội, kể từ năm thứ 31 trở đi đối với nam và năm thứ 26 trở đi đối với nữ, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội


  Nguồn:

  Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Bạc Liêu
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn