Mức hưởng lương hưu đối với người vừa đóng theo mức lương nhà nước, vừa đóng theo lương do NSDLĐ quy định

Ngày hỏi:03/03/2017

Tôi có thời gian 4 tháng đóng BHXH tại doanh nghiệp với mức lương 2.650.000, sau đó tôi đóng BHXH tại cơ quan nhà nước theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định, từ ngày 1/1/2017, khi tôi 55 tuổi đủ tuổi về hưu tôi có thời gian đóng BHXH tại cơ quan nhà nước là 30 năm đủ mức hưởng 75%, theo khoản 3 điều 62 luật BHXH số 58 năm 2014 người lao động vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH chung của các thời gian. Nếu tôi không có thời gian đóng 4 tháng tại doanh nghiệp tôi sẽ được hưởng chế độ BHXH dưa trên mức quân bình lương của 15 năm trước khi về hưu (chắc chắn sẽ cao hơn mức 2.650.000 đồng), trong trường hợp này có phải tôi sẽ bị thiệt thòi hơn so với nếu chỉ đóng BHXH tại cơ quan nhà nước mặc dù thời gian đóng BHXH của tôi nhiều hơn. Trân trọng!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 Khoản 3 Điều 59 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/11/2015 thì NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH chung của các thời gian. Trong đó, thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm, hoặc 6 năm, hoặc 8 năm… cuối tùy theo thời điểm bắt đầu tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Khoản 1 Điều 62 Luật BHXH.

   Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp của Bạn vừa có thời gian làm việc đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH là bình quân tiền lương của cả hai giai đoạn trên.


  Nguồn:

  Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn