Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ngày hỏi:23/06/2016

Mức hưởng trợ cấp TNLĐ- BNN được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

  • a/ Trợ cấp 1 lần: (tính theo tỷ lệ thương tật và theo số năm đóng BHXH):

   - Tính theo tỷ lệ thương tật:

   + Suy giảm 5% khả năng lao động: Hưởng bằng 5 lần mức lương cơ sở.

   + Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở.

   - Tính theo số năm đóng BHXH: Tham gia BHXH từ 1 năm trở xuống được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng tháng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc điều trị.

   (Điều 46 Luật BHXH)

   b/ Trợ cấp hàng tháng: (tính theo tỷ lệ thương tật và theo số năm đóng BHXH):

   - Tính theo tỷ lệ thương tật:

   + Suy giảm 31% khả năng lao động: Hưởng bằng 30% mức lương cơ sở.

   + Sau đó cứ suy giảm thêm 1% khả năng lao động thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở.

   - Tính theo số năm đóng BHXH: Tham gia BHXH từ 1 năm trở xuống được tính bằng 0,5 %, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng tháng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc điều trị.

   (Điều 47 Luật BHXH)


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Tỉnh Hà Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn